Van Eekhout Groep partner

Geschreven door Peter op . Geplaatst in Onderzoek

Eind 2017 zijn Dynamo Advies (Peter Engels) en Van Eekhout Groep (Johan van Eekhout) een verdergaande (vervolg-) samenwerking aangegaan en dat heeft geresulteerd in de oprichting van Van Eekhout Groep Amsterdam.

Inmiddels eind 2019 is VEGA gevestigd in het Atrium aan de Strawinskylaan 3051 in Amsterdam. Vanuit deze plek wordt de dienstverlening van Van Eekhout Groep in de regio Amsterdam aangeboden.

Wij zijn bereikbaar op telefoon 020 – 3012424.

De website van Van Eekhout Groep vindt u op www.van-eekhout.nl

DC verslaat DB bij voldoende rendement !

Geschreven door Peter op . Geplaatst in Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat beschikbare premieregelingen meer pensioen op kunnen leveren dan bijvoorbeeld middelloonregelingen. Het resultaat van deze vergelijking staat en valt met het rendement dat wordt behaald en op welke wijze dit rendement wordt vertaald naar pensioenvermogen en indexatie.

Ook kosten spelen hierbij een rol. Vooral de kosten voor vermogensbeheer zijn essentieel. In de praktijk blijkt dat het inzicht in kosten voor vermogensbeheer scherpe analyse vraagt doordat verschillende termen worden gebruikt voor verschillende kosten. Gelukkig zijn aanbieders verplicht volgens wetgeving deze informatie te verstrekken.

Uit onze praktijk blijkt dat DC regelingen bij een rendement van 6 tot 7% al minimaal net zo goed presteren als middelloonregelingen bij pensioenfondsen. Wanneer de opgebouwde aanspraken in de middelloonregeling nog serieus worden geïndexeerd kan dat anders liggen, maar veel indexatie vindt op dit moment niet plaats. Veel pensioenfondsen moeten eerst hun kapitaaldek-kingsgraad op orde brengen alvorens een indexatie mogelijk wordt.

De combinatie van economisch scenario, de bedrijfssituatie en de situatie van pensioenfonds of verzekering-pensioenproduct bepaalt welk systeem de beste kwaliteit/prijs verhouding heeft. Die kennis is dan ook essentieel voor het maken van een juiste keuze van regeling en aanbieder.

TPRA en Dynamo Advies onderzoeken kwaliteit pensioenregelingen

Geschreven door Peter op . Geplaatst in Onderzoek

The Pension Rating Agency (TPRA.nl) en Dynamo Advies onderzoeken de mogelijkheid om gezamenlijk een landelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit en de kosten van bedrijfstakpensioenregelingen. Het onderzoek zal inzicht geven in de verhoudingen tussen kwaliteit en kosten, waarbij kwaliteit wordt gemeten aan de hand van het te bereiken pensioen over de gehele looptijd (PKi). T.a..v. kosten zal eveneens naar de werkelijke actuele doorsneepremie worden gekeken en naar de kosten berekend op basis van een standaard tarief. Zo ontstaat inzicht in de prijs/kwaliteitverhouding voor zowel de werkgever (PKwg) als de werknemer (PKwn).

Verwachting is dat dit onderzoek medio November wordt gepubliceerd. Voor meer informatie neem contact op met info@dynamoadvies.nl.

De marktpositie van DC producten wijzigt maandelijks!

Geschreven door Peter op . Geplaatst in Onderzoek

Periodiek onderzoek naar DC producten

Dynamo Advies voert periodiek onderzoek uit naar de de ontwikkeling van DC producten. Hierbij onderzoekt DA veranderingen in de producten van verzekeraars en premie pensioeninstellingen met betrekking tot risicopremies en alle kosten. Hieruit blijkt dat aanbieders vele wijzigingen doorvoeren in hun aanbiedingen. Kostenopslagen variëren dus steeds weer waardoor ook de ranking van de beste aanbieding voor klanten wijzigt.

De “beste” pensioenregeling van Nederland

Dynamo Advies doet onderzoek naar de kwalitatief beste pensioenregeling in Nederland. Hierbij stellen we in eerste instantie vast welke regeling de beste uitkering genereert. Daarnaast beschouwen we “de beste regeling” rekening houdende met de kosten die werkgever en werknemers betalen.

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek neem dan contact met ons op via info@dynamoadvies.nl.