Kwalitatieve vergelijking pensioenregelingen volgens PKIndex

Kwalitatieve vergelijking van pensioenregelingen volgens PKIndex

Dynamo Advies kan de kwaliteit van pensioenregelingen zuiver vaststellen met de ontwikkelde PKIndex en de specifieke rekenmethodiek gerealiseerd in de Skoope software, door DyVix op de markt gebracht (www.dyvix.nl). Hierbij wordt de kwaliteit van een pensioenproduct of –regeling vastgesteld op basis van de waarde van de uitkeringen en eventueel rekening houdende met de eigen medewerkersbijdrage, vastgesteld op basis van een standaard economisch scenario. Op deze wijze kunnen alle pensioenproducten, BPF- en OPF regelingen zuiver met elkaar vergelijken. De resultaten van deze kwaliteitsmeting worden bijeen gebracht in de PKIndex.

Met het resultaat van deze kwalitatieve vergelijking krijgt u direct inzicht in de primaire verhoudingen tussen regelingen. Deze verhoudingen geven direct goed inzicht in de basis verschillen op gebied van kosten en pensioenuitkering.