TPRA en Dynamo Advies onderzoeken kwaliteit pensioenregelingen

Geschreven door Peter op . Geplaatst in Onderzoek

The Pension Rating Agency (TPRA.nl) en Dynamo Advies onderzoeken de mogelijkheid om gezamenlijk een landelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit en de kosten van bedrijfstakpensioenregelingen. Het onderzoek zal inzicht geven in de verhoudingen tussen kwaliteit en kosten, waarbij kwaliteit wordt gemeten aan de hand van het te bereiken pensioen over de gehele looptijd (PKi). T.a..v. kosten zal eveneens naar de werkelijke actuele doorsneepremie worden gekeken en naar de kosten berekend op basis van een standaard tarief. Zo ontstaat inzicht in de prijs/kwaliteitverhouding voor zowel de werkgever (PKwg) als de werknemer (PKwn).

Verwachting is dat dit onderzoek medio November wordt gepubliceerd. Voor meer informatie neem contact op met info@dynamoadvies.nl.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter