Dienstverlening

Onderzoek naar kosten en financiële risico’s van uw pensioenregeling/verzekeringscontract

Dynamo Advies onderzoekt alle kosten die betrekking hebben op uw verzekeringscontract en stelt vast in welke verhouding deze kosten staan tot de prestaties van verzekeraar, administrateur, adviseurs e.a. Daarnaast worden alle financiële risico’s in kaart gebracht en de beheersmatige maatregelen die hierbij van toepassing zijn.

Met het resultaat van dit kosten- en risico-onderzoek heeft u compleet inzicht in (verborgen) kosten en bijbehorende dienstverlening en kunt u vaststellen welke verbeteringen behaald kunnen worden.

Kwalitatieve vergelijking van pensioenregelingen volgens PKIndex

Dynamo Advies kan de kwaliteit van pensioenregelingen zuiver vaststellen met de ontwikkelde PKIndex en de specifieke rekenmethodiek gerealiseerd in de Skoope software, door DyVix op de markt gebracht (www.dyvix.nl). Hierbij wordt de kwaliteit van een pensioenproduct of –regeling vastgesteld op basis van de waarde van de uitkeringen en eventueel rekening houdende met de eigen medewerkersbijdrage, vastgesteld op basis van een standaard economisch scenario. Op deze wijze kunnen alle pensioenproducten, BPF- en OPF regelingen zuiver met elkaar vergelijken. De resultaten van deze kwaliteitsmeting worden bijeen gebracht in de PKIndex.

Met het resultaat van deze kwalitatieve vergelijking krijgt u direct inzicht in de primaire verhoudingen tussen regelingen. Deze verhoudingen geven direct goed inzicht in de basis verschillen op gebied van kosten en pensioenuitkering.

Budget pensioenkosten o.b.v. bedrijfsontwikkeling

Dynamo Advies voert uw pensioenregeling en verzekeringscontract in de Skoope-software waarmee voor verschillende economische scenario’s pensioen budgetberekeningen kunnen worden gemaakt. Hierbij zal rekening worden gehouden met de specifieke ontwikkeling van het bedrijf verwacht in de budgetperiode. Ook kunnen op deze wijze budgetten berekend worden bij overname en integratie van andere bedrijven en bij afsplitsing.

De software kan ook bij uw bedrijf worden geinstalleerd. Met een beperkte training kan uw eigen medewerker deze software prima zelf gebruiken om kostenprognoses te maken.

Integraal onderzoek Risico’s, Kosten, Solidariteit en Kwaliteit pensioenregeling en verzekeringscontract

Dynamo Advies voert een compleet integraal onderzoek uit naar uw pensioenregeling en verzekeringscontract. U krijgt inzicht in (verborgen) kosten en risico’s en dat wordt gerelateerd aan de kwaliteit van uw pensioenregeling. In overleg wordt uw regeling vergeleken met andere regelingen als ABP, PPGM of een BPF regeling.

Met de resultaten van dit integrale onderzoek heeft u gedetailleerd inzicht in uw situatie. U voorkomt (financiële) verrassingen en heeft een uitstekende basis voor besprekingen met verzekeraar, administrateur, adviseur, ondernemingsraad of vakorganisatie.

BPF onderzoek Gelijkwaardigheid – Z score

Dynamo Advies onderzoekt voor u de mogelijkheden om dispensatie te verkrijgen voor deelname aan een BPF-regeling. De onderzoeken naar minimale gelijkwaardigheid voeren wij uit en een officiële verklaring wordt afgegeven.

Vergelijkend onderzoek naar kosten van beschikbare premieproducten van verzekeraars en premie pensioeninstellingen

Dynamo Advies voert periodiek onderzoek uit naar de kosten van beschikbare premieproducten. Hierbij wordt zeer gedetailleerd onderzocht welke kosten in welk product zijn verwerkt en wat de effecten zijn op totale kostprijs en op het spaardeel. Alle aanbieders van beschikbare premieproducten komen hierbij aan bod.

Het onderzoek dat Dynamo Advies uitvoert geeft u actueel inzicht in de prijs/kwaliteit van de onderzochte beschikbare premieproducten. Een vergelijking met andere pensioenregelingen is direct mogelijk.